Level 80 Level 82
Level 81

Pre-Intermediate 37


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
overweight
artıq çəkili
plumber
boru kəmar ustası, sanitar-texnik
poetry
şeiriyyat, poeziya
prescribe
dərman yazmaq
prescription
həkim resepti
prison
həbsxana, türmə
qualification
ixtisaslaşma, bacarıq
raincoat
yağışkeçirməyən plaş
receptionist
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib
recommend
tövsiyə etmək, məsləhət görmək
regular hours
iş vaxtı
responsibilty
məsuliyyət
rude
qaba, kobud
runny nose
axan burun
rush hour
pik saatı
satisfied
məmnun
scary
tükürpərdici, ürkütücü
shop assistant
satıcı
signpost
yol göstərici oxlu sütun
silly
səfeh
slave
qul, nökər
sneeze
asqırmaq
soldier
əsgər