Level 1 Level 3
Level 2

la campagna


208 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la densita
GOSTOTA
la popolazione
PREBIVALSTVO
la zona industriale
INDUSTRIJSKA CONA
il gas di scarico
IZPUŠNI PLIN
lo smog
SMOG
il giardino
VRT
la zona verde
ZELENI PREDEL
il divertimento
ZABAVA
l’istruzione
IZOBRAZBA
la lontananza
ODDALJENOST
il centro commerciale
NAKUPOVALNI CENTER
l’animale
ŽIVAL
l’aria pulita
ČIST ZRAK
la centrale termica
TERMOELEKTRARNA
la centrale nucleare
JEDRSKA ELEKTRARNA
il parcheggio
PARKIRIŠČE
lo scarico
ODLAGALIŠČE
il materiale tossico, radioattivo
STRUPEN, RADIOAKTIVEN MATERIAL
la discarica
ODLAGALIŠČE
le sostanze chimiche e nocive
KEMIČNE IN ŠKODLJIVE SUBSTANCE
il buco dell’ozono
OZONSKA LUKNJA
il rumore dei centri urbani
HRUP MESTNIH SREDIŠČ
il petrolio grezzo e derivati
SRUOVA NAFTA IN DERIVATI
l’alterazione del clima
PODNEBNE SPREMEMBE
l’effetto serra
EFEKT TOPLE GREDE
i rifiuti urbani, industriali
MESTNI, INDUSTRIJSKI ODPADKI
la contaminazione dell’aria
ONESNAŽENJE ZRAKA
le radiazioni da cellulari
SEVANJE OD MOBITELOV
il radiotrasmettitore
RADIJSKI ODDAJNIK
l’irradiazione di luce artificiale
OBSEVANJE UMETNIH LUČI
l’inquinamento atmosferico
ONESNAŽENJE ATMOSFERE (ZRAKA)
l’inquinamento da petrolio
NAFTNO ONESNAŽENJE
l’inquinamento acustico
ZVOČNO ONESNAŽEVANJE
l’inquinamento elettromagnetico
ELEKTROMAGNETNO ONESNAŽENJE
l’inquinamento da smaltimento dei rifiuti
ONESNAŽENJE Z ODPLAKOVANJEM ODPADKOV
l’inquinamento luminoso
SVETLOBNO ONESNAŽENJE
l’inquinamento delle acque
ONESNAŽENJE VODOVJA
le risorse
VIRI
la deforestazione
KRČENJE GOZDOV
il riscaldamento climatico
SEGREVANJE OZRAČJA
le emissioni
EMISIJE
l’estensione delle aree verdi
ŠIRJENJE ZLELNIH PREDELOV
la riduzione del fumo
ZMANJŠANJE KOLIČINA DIMA
il divieto
PREPOVED
la circolazione delle auto privati nei centri
KROŽENJE AVTOV V MESTNIH SREDIŠČIH
la raccolta differenziata
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
i rifiuti e la spazzatura
ODPADKI IN SMETI
la depurazione delle acque
ČIŠČENJE VODOVJA
l’abbassamento
ZMANJŠANJE
il consumo dell’energia
PORABA ENERGIJE
il riciclaggio
RECIKLIRANJE
i materiali non degradabili
NERAZGRADLJIVI MATERIALI
l’allevamento e l’agricoltura biologici
BIOLOŠKA VZREJA IN KMETIJSTVO
le piste ciclabili
KOLESARSKE STEZE
inquinato
ONESNAŽEN
l’auto ecologica
EKOLOŠKI AVTO
l’energia rinnovabile
OBNOVLJIV VIR ENERGIJE
estendere
RAZŠIRITI
sensibilizzare
OZAVEŠČATI
pulire l’ambiente
ČISTITI OKOLJE
ridurre
ZMANJŠATI
sostenere
VZDRŽEVATI
il depuratore
ČISTILNA NAPRAVA
tutela dell’ambiente
VARSTVO OKOLJA
misura, provvedimento
UKREP
salvaguardare
VAROVATI, ŠČITITI
tranquillita
UMIRJENOST
l’acqua scorre inutilmente
VODA TEČE PO NEPOTREBNEM
spengere i led luminosi (le luci)
UGASNITI LUČI
il comportamento individuale
POSAMEZNIKOVO OBNAŠANJE
lo sviluppo economico minacciato
OGROŽANJE GOSPODARSKEGA RAZVOJA
risparmiare
VARČEVATI
sprecare
ZAPRAVLJATI
l’estinzione
IZUMRTJE
le specie animali
ŽIVALSKE VRSTE
scomparire
IZGINITI
il motivo naturale
NARAVEN RAZLOG
il territorio
TERITORIJ, OBMOČJE
la catena alimentare
PREHRAMBENA VERIGA
il legame
VEZ
il serio pericolo
RESNA NEVARNOST
la distruzione degli habitat
UNIČENJE ŽIVLJENSKIH PROSTOROV
il commercio illegale
NEZAKONITA TRGOVINA
l’estinzione di massa
MASOVNO IZUMIRANJE
le riserve alimentari
PREHRAMBENE ZALOGE
la crisi globale
GLOBALNA KRIZA
la fondazione
USTANOVITEV
il rinoceronte
NOSOROG
la balena
KIT
la difesa degli animali e delle piante
VARSTVO ŽIVALI IN RASTLIN
la conservazione degli habitat naturali
OHRANITEV ŽIVLJENSKIH PROSTOROV
la riserva naturale
NARAVNI REZERVAT
lo zoo
ŽIVALSKI VRT
il circo
cirkus
il volontario
PROSTOVOLJEC
l’educazione
IZOBRAZBA
il divieto del mercato nero
PREPOVED ČRNEGA TRGA
lo stravolgimento
SPREOBRNITEV
lo sviluppo economico
GOSPODARSKI RAZVOJ
minacciare
GROZITI
l’abitante
PREBIVALEC
mutare
SPREMENTIT, MUTIRATI
ambientale
OKOLJSKI
la distruzione
UNIČENJE
la caccia
LOV
il bracconiere
DIVJI LOVEC
il ciclo della vita
ŽIVLJENSKI CIKEL
la disboscazione
KRČENJE GOZDOV
la pelle
KOŽA
la pelliccia
KRZNO
la zanna
ČEKAN, OKEL
i denti
zobje
la carne
MESO
la scomparsa
IZGINUTJE
le catastrofi naturali
naravne katastrofe
i legami stretti
TESNE VEZI, TESNA POVEZANOST
alimentare
PREHRANJEVATI
alimentarsi
PREHRANJEVATI SE
l’alimentazione
PREHRANA
l’equilibrio
RAVNOTEŽJE
la ricerca scientifica
znanstvena raziskava
la conservazione
OHRANITEV
le specie estinte a causa dell’uomo
IZUMRLE VRSTE ZARADI ČLOVEKA
occupare
ZAVZETI
legale
ZAKONIT
illegale
NEZAKONIT
il bracconaggio
divji lov
il tutelato
VARSTVO
il rischio
TVEGANJE
l’esemplare
PRIMEREK
la telecamera
KAMERA
la chiavetta
USB KLJUČ
scanner
SKENER
il tavolo porta computer
MIZA, PODLOGA ZA RAČUNALNIK
inviare
POSLATI (EMAIL)
mandare
POSALTI (ČLOVEKA KUPIT MLEKO AL KARKOLI)
spedire
POSLATI (PAKET)
alzare
DVIGNITI
abbassare
ZNIŽATI
caricare la batteria
NAPOLNITI BATERIJO
caricare un file
NALOŽITI DATOTEKO
scaricare la batteria
SPRAZNITI BATERIJO
scaricare un file
PRENESTI DATOTEKO
aleggare
PRILOŽITI
stampare
NATISNITI
lo schermo, il monitor
EKAN = MONITOR = ZASLON
la tastiera
TIPKOVNICA
il mouse
MIŠKA
la stampante
TISKALNIK
il lettore cd
BRALNIK CD = OPTIČNA ENOTA
l’altoparlante
ZVOČNIK
le cuffie
SLUŠALKE
il processore
PROCESSOR
il case
OHIŠJE
la macchina fotografica digitale
DIGITALNI FOTOAPARAT
la scheda di memoria
SPOMINSKA KARTICA
il cavo
KABEL
il filo
ŽICA
il destinatario
PREJEMNIK
il mittente
pošiljatelj
l’oggetto
ZADEVA (PRI EMAILU)
il dischetto
DISKETA
installare
NAMESTITEV (PROGRAMA)
salvare
SHRANITI
premere
PRITISNITI
ricaricare
NAPOLNITI, PONOVNO NAOŽITI
il volume
GLASNOST
batteria
BATERIJA
il tasto
TIPKA
il programma
PROGRAM
le reti sociali
SOCIALNA OMREŽJA
chattare
KLEPETATI
masterizzare
ZAPEČI
blogare
PISATI BLOG
creare un sito web
NAREDITI SPLETNO STRAN
sito web, pagina
SPLETNA STRAN
trasferire
PRENESTI
la connessione
POVEZAVA
l’abbonamento
NAROČNINA
il modem
MODEM
il router
ROUTER
l’abuso
ZLORABA
la sicurezza
VARNOST
la videodipendenza
ODVISNOST OD PC, TV IPD.
la vita sedentaria
sedeče življenje
attivita mentali
MENTALNE AKTIVNOSTI
il blocco
BLOKADA
le onde elettromagnetiche
ELEKTROMAGNETNO VALOVANJE
la rete
OMREŽJE
lento
POČASEN
intasamento
ZAMAŠITEV
talvolta
VČASIH
l’estorsione
IZSILJEVANJE
la conoscenza
ZNANJE
l’amicizia
PRIJATELJSTVO
l’organizzatore
ORGANIZATOR
l’insonnia
NESPEČNOST
il nervosismo
ŽIVČNOST
agitato
VZNEMIRJEN
distratto
RAZTRESEN
l’isolamento dalla realta
IZOLACIJA, ODMIK OD REALNOSTI
diventare asociale
POSTATI ASOCIALEN
attraversare
PREČKATI
inventare
IZUMITI
i personaggi immaginari
IZMIŠLJENI OSEBKI
il malore
SLABOST
il danno
ŠKODA, POŠKODBA
il fastidio
NADLOGA