Level 11 Level 13
Level 12

Bài 12


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
(lượng từ dùng cho bút, bút chì, ...) cây
圆珠笔
bút bi
đỏ
还是
hay là
xanh lam
loại, kiểu
别的
khác, cái khác
(trợ từ)
bán
lại, nữa, lần nữa
(lượng từ) hộp, lon
一共
cả thảy, tổng cộng
cho
零钱
tiền lẻ
找(钱)
thối lại(tiền)
số không, lẻ/linh
đếm
橘子
quýt
cân(1/2kg)
东西
đồ, đồ vật, thứ
ngọt
nếm
西红柿
cà chua
怎么
thế nào, sao, như thế nào
新鲜
tươi
hái, bẻ
chua
(lượng từ dùng cho xe cộ) chiếc
自行车
xe đạp
铅笔
bút chì
苹果
táo tây
mát
nóng
ngắn
青岛
(tên của một thành phố và một nhãn hiệu bia của Trung Quốc) Thanh Đảo
买 两 支 圆珠笔
Mua 2 cây viết bi
要 红 的 还是 要 蓝 的?
Muốn đỏ hay xanh lam?
一 样 一 支
1 loại một cái
还 要 别的 吗?
Vẫn muốn cái khác nữa không?
不 要 了
Không muốn nữa
请 问, 哪儿 卖 啤酒?
Xin hỏi, ở đâu bán bia?
那儿 卖
Đằng kia bán
有 青岛 啤酒 吗?
Có bia Thanh Đảo không?
有,要 几 瓶?
Có, muốn mấy chai
要 四 瓶,再 要 两 听 可口可乐
Muốn 4 chai, muốn thêm 2 lon cocacola
一共 多少 钱?
Tổng cộng bao nhiêu tiền?
十九 块 四
19 đồng 4
给 你 钱
Đưa ông tiền nè
您 有 零钱 吗?
Quý khách có tiền lẻ không?
没有
Không có
您 这 是 五十 块,找 您 三十 块 零 六 毛,请 数 一 下儿
Quý khách, đây là 50 đồng, thối lại ông 30 đồng lẻ 6 hào, mời đếm một chút
橘子 多少 钱 一 斤?
Quýt bao nhiêu tiền một cân ?
大 的 三 块 钱 一 斤
(Quýt) lớn 3 đồng tiền 1 cân
小 的 十 块 钱 四 斤
(Quýt ) nhỏ 10 đồng tiền 4 cân
甜 不 甜?
Có ngọt không?
您 尝 一 下儿,不 甜 不 要 钱
Ngài nếm thử một ít, không ngọt không lấy tiền
西红柿 怎么 卖?
Cà chua bán như thế nào?
一 斤 一 块 五
1 cân 1 đồng 5
新鲜 不 新鲜?
Có tươi không?
这 是 今天 早上 摘 的,新鲜 极 了
Đây là (cà chua) mới hái sáng nay, tươi ngon cực kỳ