Level 2 Level 4
Level 3

Prophecies of Neferti (Part I)


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bekwaam, uitstekend
binnengaan, binnenkomen
raad van magistraten, raad
groeten
opduiken, rijzen
gewoonte, observering
schatbewaarder, zegeldrager
brengen, toegeven, slepen
uitzoeken, onderzoeken
wijs zijn, voorzichtig
plaatsen, zetten, gooien
enkele, een weinig
spraak, woorden
spraak, zin
zich vermaken
leespriester
arm
voorbijgaan, overschrijden
aziaat
kracht, macht
vernietigen, vernielen
opstaan, (hulpww)
vergaan