Level 2
Level 1

Deep Reading 1: Duration of Survival


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
duration of survival
hayatta kalma süresi
great influence
büyük etki
body weight
vücut ağırlığı
genetic variation
genetik farklılık
total starvation
tam açlık
healthy individuals
sağlıklı bireyler
adequate hydration
yeterli su alımı
reliable data
güvenilir bilgi
hard to obtain
elde etmesi zor
nonviolent campaigner
şiddet karşıtı (barış yanlısı) kampanyacı
independence
bağımsızlık
sips of water
birkaç yudum su
occur frequently
sıklıkla meydana gelmek
medical supervision
tıbbi bakım
concentration camp
esaret kampı
famine
kıtlık
caloric intake
kalori alımı
impossible to predict
tahmin etmesi imkansız
evident
acık, belli
conserve energy
enerjiyi muhafaza etmek
vary markedly
çok farklılaşmak
ability to alter
değiştirme becerisi
poorly understood
az anlaşılmış
evolutionary persistence
evrimsel ısrar, dayanıklık
periods of starvation
açlık dönemleri
enable energy
enerji sağlamak
coping mechanisms
başa çıkma yöntemleri
treatment methods
tedavi yöntemleri
deprived of water
susuz kalmış
demolish
yıkmak, yok etmek
insistent
ısrarcı
infrequent
nadir
random
rasgele
deliberately
kasten
particularly
özellikle
notable
dikkate değer
constant terror
sürekli korku
severe deficiency
ciddi eksiklik