Level 100 Level 102
Level 101

Fossil Fuels


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fuel
yakıt
natural processes
doğal süreçler
amount
miktar
reduce
azaltmak
decomposition
bozulma, ayrışma
large quantity
büyük miktar
predate
önce gelmek
melt
eritmek, erimek
ore
cevher, maden
crude oil
ham petrol
sedimentary rocks
tortul kayaçlar
internal combustion engine
içten yanmalı motor
tar
katran
promising
gelecek vaat eden
smog
dumanlı sis
coal mining
kömür madenciliği
import
ithalat
hidden cost
gizli maliyet
revenue
gelir
oil well
petrol kuyusu
flammable
yanıcı
coal bed
kömür yatağı
drill
delmek, matkap
extract
çıkarmak
low density
düşük yoğunluk
pipeline
boru hattı
odourless
kokusuz
gas leak
gaz sızıntısı
buried
gömülü
organic compounds
organik bileşikler
diminish
azalmak
refine
arıtmak
civilization
medeniyet
oil exploration
petrol arama
in-depth story
ayrıntılı hikaye
challenging
zorlu
commodity
emtia
store
depolamak
relatively cheap
görece ucuz
electricity generation
elektrik üretimi
environmental impact
çevresel etki
strict laws
katı kanunlar
emission
salınım
hazard
zarar
convenient
uygun
shortage
kıtlık, eksiklik
naturally occurring
kendiliğinden oluşan
residual
artık
ash
kül
extinguish
söndürmek
barrel
varil