Level 102 Level 104
Level 103

Stem Cells


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bone marrow
kemik iliği
blood donation
kan bağışı
umbilical cord
göbek bağı
artificially grow
yapay olarak yetiştirmek
renew
yenilemek
cell division
hücre bölünmesi
identical
aynı, tıpkı
descendant
torun, oğul
debate
tartışma
transplant rejection
nakil reddi
face hurdles
zorluklarla karşılaşmak
fetal cells
cenin hücreleri
abortion
kürtaj
immortal
ölümsüz
leukemia
lösemi
self-renewal
kendini yenileme
immunosuppression
bağışıklık sisteminin baskılanması
tumor formation
tümör oluşumu
spinal cord injury
omurilik yaralanması
wound
yara
baldness
kellik