Level 104 Level 106
Level 105

Linguistics


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
language
dil, lisan
description
tanımlama
sound
ses
meaning
anlam
relation
ilişki
ambiguity
belirsizlik
utter
dile getirmek
discourse
söylem
dialect
lehçe
conversation
konuşma
genre
tarz, tür
mind
zihin
vocabulary
kelime dağarcığı
dictionary
sözlük
translation
çeviri
interpret
yorumlamak, tercüme etmek
foreign language
yabancı dil
focus
odaklanmak
universal properties
evrensel özellikler
social identity
sosyal kimlik
expertise
uzmanlık
lexical
sözlü
fraternity
kardeşlik, birlik
national recognition
ulusal tanınırlık
consent
onay
combine
bir araya getirmek
subjective judgement
kişisel muhakeme
endeavour
çaba
compare
karşılaştırmak
consonant
sessiz harf
vowel
sesli harf
foundation
temel
applied linguistics
uygulamalı dilbilimi
comprehend
anlamak
native language
ana dil
inception
başlangıç
gain prominence
önem kazanmak
embrace
kucaklamak, benimsemek
framework
çerçeve
forensic
adli
provide evidence
kanıt sağlamak
software development
yazılım gelişimi
rhyme
kafiye
speech dysfunction
konuşma bozukluğu
phrase
ifade
semantics
anlambilim
empirical finding
deneysel bulgu
primary objective
ana hedef
underlying rules
temel kurallar