Level 108 Level 110
Level 109

Brain


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pulse
nabız
centralized control
merkezi kontrol
chemical secretion
kimyasal salınımı
transmit signals
sinyal iletmek, yaymak
common ancestor
ortak ata
rudimentary
ilkel, tam gelişmemiş
soft tissue
yumuşak doku
subtle variations
küçük farklılıklar
intricate
karmaşık
sprout
filizlenmek
vicinity
çevre, civar
initial contact
ilk temas
olfactory
koku alma
heredity
kalıtım
upbringing
yetişme, yetiştirme
seizure
nöbet, felç
past circumstances
geçmiş koşullar, olaylar
bloodstream
kan dolaşımı
alertness
uyanıklık, atiklik
calibrate
ayarlamak
forebrain
önbeyin
punishment
ceza
reward mechanism
ödül mekanizması
addictive substances
bağımlılık yapan maddeler
repetition
tekrar
encompass
kapsamak
pain receptor
ağrı algılayıcı
human subject
insan denek