Level 109 Level 111
Level 110

Evolution


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
successive
ardışık
biodiversity
biyolojik çeşitlilik
multicellular
çok hücreli
reproduction
üreme
divine order
ilahi düzen
perpetuate
sürdürmek
evolution
evrim
wide acceptance
yaygın kabul
distinction
ayrım, fark
cell nucleus
hücre çekirdeği
heritable traits
kalıtsal özellikler
duplicate
kopya
gene flow
gen akışı
competitor
rakip, yarışmacı
food chain
besin zinciri
adaptation
uyum
constitute
oluşturmak
kin
akraba
diverge
uzaklaşmak, sapmak
gradual change
aşamalı değişim
sterile
kısır
gene pool
gen havuzu
origin of species
türlerin kökeni
religious conflict
dini çatışma
intelligent design
akıllı tasarım