Level 110 Level 112
Level 111

Privacy


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
privacy
gizlilik
seclude
ayırmak
boundary
sınır
confidential
gizli
appropriate use
uygun kullanım
constitution
anayasa
public disclosure
kamuyu aydınlatma
voluntary
gönüllü
transparent
şeffaf
disclose
göstermek
identity theft
kimlik hırsızlığı
seclusion
inziva
solitude
yalnızlık
intrusion
ihlal
intimacy
samimiyet
conceal
gizlemek
prerequisite
önkoşul
modesty
alçakgönüllülük
trespass
izinsiz girme
stalk
sinsice izlemek
wary
ihtiyatlı
secret ballot
gizli oy
security practices
güvenlik uygulamaları
propriety information
özel bilgi
legal framework
yasal çerçeve
encroach
taciz etmek
data aggregation
veri toplama
pose a threat
tehdit oluşturmak
commercial entities
ticari varlıklar
solicit
istemek
covert
gizli, saklı
location tracking
konum takibi
integrity
bütünlük