Level 114 Level 116
Level 115

Vaccine


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vaccine
aşı
chicken pox
suçiçeği
influenza
grip
eradicate
yok etmek
polio
çocuk felci
measles
kızamık
inoculation
aşılama
effective means
etkili araç
mortality rate
ölüm oranı
recovery
iyileşme, düzelme
vaccination schedule
aşı takvimi
predisposition
yatkınlık
herd immunity
sürü bağışıklığı
restrict
kısıtlamak
fever
ateş, humma
contagious
bulaşıcı
experimental approach
deneysel yaklaşım
mild effect
hafif etki
elusive
anlaması zor
outcome
sonuç
individual liberty
bireysel özgürlük
mandatory
zorunlu
yeast
maya
contamination
bulaşma, kirlilik
rabies
kuduz