Level 115 Level 117
Level 116

Earthquake


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
earthquake
deprem
release
serbest bırakmak
magnitude
büyüklük
observatory
gözlemevi
shallow
sığ, yüzeye yakın
landslide
heyelan
rupture
kopma, kırılma
fault line
fay hattı
strain
gerginlik, yük
frictional resistance
sürtünme direnci
heat flow
ısı akışı
crust
kabuk
pushing force
itme kuvveti
fault dimension
fay boyutu
thrust
itiş
focal point
odak noktası
early warning
erken uyarı
upcoming eruption
yaklaşan patlama
aftershock
artçı sarsıntı
foreshock
öncü sarsıntı
recurrence
tekrarlama
stable
istikrarlı, sabit
propagation velocity
yayılma hızı
occurrence
meydana gelme
rigid structure
sağlam yapı
shake
sallamak
avalanche
çığ
slope
eğim, yamaç
rescue attempt
kurtarma girişimi
flood
sel
forecast
tahmin etmek
shelter
barınak
earthquake insurance
deprem sigortası
emergency
acil durum