Level 116 Level 118
Level 117

Maya Civilization


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
calendar
takvim
highland
dağlık arazi, yayla
village
köy
maize
mısır
bean
fasulye
chili pepper
acı biber
monumental architecture
anıtsal mimari
temple
tapınak
trade network
ticaret ağı
haphazard
rastgele
residential district
yerleşim bölgesi
literate
okuryazar
sacrifice
kurban
copper
bakır
silver
gümüş
gold
altın
deity
ilah
wide territory
geniş bölge
occupy
kapsamak, işgal etmek
coastline
sahil şeridi
pottery
çömlekçilik
landscape
manzara
ally
müttefik
exacerbate
şiddetlendirmek
supreme ruler
ulu önder
conquest
işgal, fetih
ruin
harabe, mahvetmek
chiefdom
şeflik
regional dominance
bölgesel hakimiyet
vendetta
kan davası
priest
rahip, keşiş
military campaign
askeri saldırı
captive
esir
armour
zırh
shield
kalkan
sword
kılıç
mural painting
duvar resmi
adorn
süslemek
vessel
gemi, tekne
masonry
duvarcılık
celestial body
gök cismi
prophecy
kehanet