Level 11 Level 13
Level 12

Deep Reading 12: Sleep Duration


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
form the foundation
temelini oluşturmak
common causes
yaygın sebepler
weekly basis
haftalık olarak
pressure
baskı
heavy labor
ağır iş
mental workload
zihin yükü
illness
hastalık
restore
eski haline getirmek
likewise
benzer bir şekilde
suffer
acı çekmek
age-related changes
yaşla alakalı değişiklikler
recommendation
tavsiye
significantly rise
büyük oranda artmak
determine
belirlemek
regulate
düzenlemek
mature
olgun
infant
bebek
trivial
önemsiz
toughness
dayanıklık
plan ahead
önceden planlamak
stark
sert
obscure
belirsiz
arduous
çetin