Level 123 Level 125
Level 124

Eating Disorders


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eating habits
yeme alışkanlıkları
binge eating
çok fazla yemek
large amount
büyük miktar
thinness
zayıflık
counselling
danışma
entire
tüm
purge
boşaltmak, tasfiye etmek
body shape
vücut şekli
weight loss
kilo kaybı
compensate
telafi etmek
obsessive
takıntılı
excessive use
aşırı kullanım
fast
oruç tutmak
hoarse
sesi kısılmış
dry lips
kuru dudaklar
blame
suçlamak
uncover evidence
kanıtları ortaya çıkarmak
personality traits
kişilik özellikleri
sense of self
benlik duygusu
obedient
itaatkar
rebellion
isyan
beauty competition
güzellik yarışması
insecurity
güvensizlik