Level 125 Level 127
Level 126

Great Wall of China


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fortify
güçlendirmek
brick
tuğla
earth
toprak, dünya
along the west line
batı yakası boyunca
northern border
kuzey sınırı
raid
baskın, yağma
nomadic groups
göçebe gruplar
silk road
ipek yolu
tower
kule
surround
çevrelemek
regardless of the location
konumdan bağımsız olarak
sword
kılıç
spear
mızrak
local resources
yerel kaynaklar
undertake effort
çaba üstlenmek
beyond the walls
duvarların ötesinde
attraction
cazibe
steep slopes
dik yamaçlar
autonomous region
özerk bölge
renovate
yenilemek
following the turmoil
kargaşa sonrasında
difficult to trace
takip etmesi zor
gravel
çakıl
rectangular shapes
dikdörtgen şekiller
visible from space
uzaydan görünür
lofty mountains
yüce dağlar
garrison
garnizon, askeri birlik
binoculars
dürbün