Level 126 Level 128
Level 127

Addiction


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
addiction
bağımlılık
likelihood
olasılık
inherently
doğası gereği
adolescence
gençlik
additional risk
ek risk
maltreatment
kötü muamele
parental supervision
ebeveyn gözetimi
peer
akran
across generations
kuşaklar boyunca
arise from addictions
bağımlılıklardan kaynaklanmak
based on evidence
kanıtlara dayanarak
form associations
ilişki kurmak
cue
ipucu, işaret
sensitivity
duyarlılık
craving
özlem, arzu
irritability
sinirlilik
illicitly
yasadışı olarak
indifferent
kayıtsız, ilgisiz
impulsive
dürtüsel
cost to society
topluma maliyeti
prevalence rate
yaygınlık oranı