Level 127 Level 129
Level 128

Bacteria


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sphere
küre
hot spring
kaplıca
harmless
zararsız
fatal diseases
ölümcül hastalıklar
sewage treatment
kanalizasyon arıtma
contain a nucleus
çekirdek içermek
slightly curved
hafif kavisli
nutrient
besin
when starved
aç bırakıldığında
cell membrane
hücre zarı
essential
gerekli, temel
correspond
karşılık gelmek
donor
bağışta bulunan kimse
cell division
hücre bölünmesi
binary fission
ikiye bölünerek çoğalma
asexual reproduction
eşeysiz üreme
circumstance
durum, olay
digest
sindirmek
ubiquitous
her yerde bulunan
body odour
vücut kokusu
intimate association
samimi ilişki
degrade
aşındırmak, gerilemek