Level 129 Level 131
Level 130

Virus


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
biological entity
biyolojik varlık
plant sap
bitki özü
narrow
dar
provoke
neden olmak
dilute
seyreltmek, sulandırmak, etkisini azaltmak
discrete organisms
farklı organizmalar
solid tissue
katı doku
vertically
dikey olarak
divergence
farklılık, uyuşmazlık, sapma
cellular structure
hücresel yapı
malignant
kötü niyetli, zarar veren
outnumber
sayıca üstün olmak
endemic
bölgeye özgü
incubation
kuluçka
saliva
tükürük
pandemic
salgın
comprise
içermek, kapsamak
morbid
hastalıklı
interference
müdahale