Level 131 Level 133
Level 132

Aristotle


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
subject
konu
comprehensive
kapsamlı, detaylı
tutor
özel hoca
library
kütüphane
represent
temsil etmek
influential
etkili
treatise
tez
connection
bağlantı
appoint
atamak, tayin etmek
deductive
tümdengelim
inference
çıkarım
essence
öz
basis
esas, temel
viral infection
virüs enfeksiyonu
virtually all
neredeyse hepsi
inadequate
yetersiz
accuracy
doğruluk, kesinlik
assume
varsaymak
intrinsic
içsel, esas
reciprocal
karşılıklı
round
yuvarlak
intent
niyet
justify
doğrulamak, haklı çıkarmak
creature
yaratık, varlık
accuse
suçlamak
inert
hareketsiz, atıl
concise
özlü, kısa
legacy
miras
repulsive
iğrenç
dubious
şüpheli