Level 132 Level 134
Level 133

Learning Disability


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accurately
tam olarak
misconception
yanlış kanı
lack of ability
beceri eksikliği
frequency
sıklık
figure out
çözmek, anlamak
conventional way
alışıldık yöntem
face challenges
engellerle karşılaşmak
pervasive
yaygın
throughout the lifespan
ömür boyunca
poor outcome
kötü sonuç
deprivation
yoksun kalma
discrepancy
tutarsızlık
unfortunate
talihsiz
emphasis
vurgu, önem
assessment
değerlendirme
variable
değişken
auditory perception
işitsel algı
tactile
dokunsal
rote learning
ezberci öğrenme
rapid-paced
hızlı tempolu
undue
yersiz
disproportionate
orantısız