Level 134 Level 136
Level 135

French Revolution


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abolition
yürürlükten kaldırma, feshetme
resentment
öfke
royal court
kraliyet mahkemesi
thwart reforms
reformları engellemek
revolutionary tribunals
devrimci mahkemeler
suspend
ertelemek
election
seçim
witness
şahit olmak
suffrage
oy kullanma hakkı
arbiter
söz sahibi, hakem
inadequate transportation
yetersiz ulaşım
poor harvest
zayıf hasat
expenditure
harcama, gider
humble
mütevazi
fraternity
kardeşlik, birlik
ascend to the throne
tahta çıkmak
underestimate
hafife almak
summon
çağırmak, toplamak
credential
özellik, kimlik bilgileri
loot
yağmalamak
amnesty
af
clergyman
din adamı
rumour
söylenti
oath of loyalty
sadakat yemini
state interference
devlet müdahalesi
spur
teşvik etmek
petition
dilekçe
hasten
acele etmek, hızlandırmak
treasury
hazine
spoil
ganimet, bozulmak (yemek vs.), şımartmak
deputy
vekil, yardımcı
traitor
hain
disarray
kargaşa