Level 135 Level 137
Level 136

Self-awareness


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
self-awareness
öz farkındalık
recognition
tanıma, kabul, doğrulama
mirror
ayna
reflection
yansıma
straightforward evidence
açık kanıt
convincing
ikna edici
cognition
biliş
conscious
bilinçli
validate
onaylamak, geçerli kılmak
altruism
fedakarlık, başkalarını düşünme
selfishness
bencillik
evade challenges
zorluklardan kaçmak
setback
aksilik
indicator
gösterge
lack of insight
öngörü eksikliği
deny
inkar etmek
sentient
duygusal, hissedebilen
sapient
akıllı, zeki
compromise
uzlaşma, ödün, riske atmak
irrelevant
alakasız