Level 138 Level 140
Level 139

Language Acquisition


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
extensive vocabulary
kapsamlı kelime dağarcığı
finite
sınırlı
cluster
küme, demet
reinforcement
pekiştirme, takviye
reward
ödül
behaviour
davranış
tacit rules
sözsüz kurallar
raise
yetiştirmek, arttırmak
denote
belirtmek, ifade etmek
purely
yalnızca, sadece
syntax
sözdizimi
irregular
düzensiz
compatible
uyumlu
consideration
düşünce
deduce
sonuç çıkarmak
stress patterns
vurgu kalıpları
correlate
ilişkili olmak
detrimental
zararlı
fluent speech
akıcı konuşma
unfamiliar words
aşina olmayan kelimeler
vernacular
argo, lehçe, bölgesel
deaf
sağır
mute
dilsiz