Level 139 Level 141
Level 140

Electricity


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
electric current
elektrik akımı
versatility
çok yönlülük
jolt
sarsıntı
rub
ovmak
medium
araç, vasıta, orta
illuminate
aydınlatmak
spark
kıvılcım
repel
püskürtmek, itmek
conducting surface
iletken yüzey
fundamental force
temel güç
circuit
devre, çember, tur
attract
çekmek, cezbetmek
lightning
şimşek
semiconductor components
yarıiletken bileşenler
rod
çubuk
stimulate
teşvik etmek, uyarmak, tahrik etmek
electric grid
elektrik şebekesi
wire
tel, kablo
float
süzülmek, yüzmek
insulation
yalıtım, izolasyon
uniform
aynı