Level 143 Level 145
Level 144

Bağlaçlar 1


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
because of rain
yağmur sebebiyle
in spite of help
yardıma rağmen
in order to prosper
zenginleşmek için
on account of you
senin yüzünden
despite the failure
başarısızlığa rağmen
so as to survive
hayatta kalmak için
in case of breakdown
bozulursa diye, arıza durumunda
thanks to fame
şöhret sayesinde
notwithstanding the objection
itiraza rağmen
to win
kazanmak için
but for foreign aid
dış yardım olmasaydı
due to the earthquake
deprem yüzünden
in terms of economy
ekonomi açısından
owing to debt
borç sebebiyle
in the face of war
savaşa rağmen
in the event of a drought
kuraklık durumunda, kuraklık olması halinde, kuraklığa karşın
with a view to profiting
kar etmek için
if you want
eğer istersen
as soon as you arrive
varır varmaz
on condition that I get promoted
terfi edilmem koşuluyla
so that students learn
öğrenciler öğrensin diye
unless inflation declines
enflasyon azalmadıkça, enflasyon azalmazsa
once the plane lands
uçak iner inmez
until today
bugüne kadar
as a means of transport
ulaşım aracı olarak
although the war ended
savaş sona ermesine rağmen
given the high price
yüksek fiyat göz önüne alındığında, yüksek fiyat sebebiyle
by means of water
suyla, su vasıtasıyla
on behalf of me
benim adıma
instead of fossil fuels
fosil yakıtları yerine
even if Brazil loses
Brezilya kaybetse bile