Level 149 Level 151
Level 150

Phrasal Verbs


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come up with a solution
çözüm bulmak
look into the issue
konuyu incelemek
take after
benzemek
bring up
büyütmek, yetiştirmek
account for
oluşturmak
wipe out
yok etmek
end up with trouble
belaya bulaşmak
turn into
dönüştürmek
get rid of
kurtulmak, arınmak
bring about
yol açmak
turn off
kapatmak
look up to
hayran olmak
look up
iyileşmek, düzelmek
put up with
katlanmak
point out
işaret etmek
give in
pes etmek, teslim olmak
look down on
küçük görmek
carry out
yapmak, gerçekleştirmek
turn out to be true
gerçek olduğunun ortaya çıkması
give off
yaymak, salmak
figure out
anlamak, çözmek
get along with
iyi anlaşmak
put forward
öne sürmek
set off
yola çıkmak, ateşlemek
call off
iptal etmek
break out
patlak vermek, başlamak
run out of
bitmek
turn down
reddetmek
give up
bırakmak
rely on
güvenmek, bel bağlamak, kullanmak
make out
anlam çıkarmak, ilerlemek
drop out
yarıda bırakmak
come across
karşılaşmak
cut off
kesmek
carry on
devam etmek
cut down on
azaltmak
put on weight
kilo almak
back up
desteklemek, yedeklemek
look after children
çocuklara bakmak
keep up with
ayak uydurmak
rule out
seçenek dışı bırakmak
take up
başlamak, tartışmak, kaplamak
get over
atlatmak, iyileşmek
settle down
yerleşmek
put out
söndürmek
go through
yaşamak, geçmek
make up
oluşturmak, uydurmak
make up for
telafi etmek
count on
bel bağlamak
take over the management
yönetimi devralmak
bring down
çökertmek
look forward to
dört gözle beklemek
fall out
darılmak
step down
istifa etmek, geri çekilmek
pass out
bayılmak
hold up
ertelemek
pass away
hayatını kaybetmek
get away with
paçayı kurtarmak
show up
gelmek, ortaya çıkmak
break down
bozulmak
look out for
dikkat etmek
show off
gösteriş yapmak, sergilemek
break off
ayrılmak