Level 15 Level 17
Level 16

Deep Reading 16: Asteroid Hit


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
following the hit
çarpışma sonrasında
dead plants
ölü bitkiler
gain back
geri kazanmak
double the number
sayıyı ikiye katlamak
adaptable
uyumlu
considerably large
oldukça büyük
take the lead
önderliği almak
infer
çıkarım yapmak
allow
izin vermek
arise
ortaya çıkmak
plenty
bol
ascending
artan
malicious
kötü niyetli
consecutively
art arda
approximately
yaklaşık olarak
endure
dayanmak
prove
kanıtlamak
scarcely
nadiren, az
barely
zorlukla
probable
muhtemel
identify
belirlemek
intensify
yoğunlaştırmak
condensed
yoğunlaştırılmış
prolong
uzatmak