Level 169
Level 170

Ancient Egypt


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unification
birleşme
preeminent civilization
üstün medeniyet
entrance
giriş
vibrant
canlı, enerjik
monument
anıt
kingdom
krallık
subdue
boyun eğdirmek
sow
ekmek (ekin)
recede
gerilemek, geri çekilmek
healer
şifacı
falter
sendelemek
provincial governor
il valisi
unite
birleştirmek
quarry
taş ocağı
consolidate
pekiştirmek
a multitude of gods
çok sayıda tanrı
imprint
etki, damga
resurgence
canlanma, yeniden güçlenme
grab
kavramak, kapmak
exception
istisna
religious revolution
dini devrim