Level 1 Level 3
Level 2

Deep Reading 2: Migration to South America


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
spread like weed
yabani ot gibi yayılmak
archaeological sites
arkeolojik alanlar
date
tarihini belirlemek
density of settlements
yerleşim alanlarının yoğunluğu
increase rapidly
hızlıca artmak
steadily
düzenli bir şekilde
unoccupied continent
yerleşilmemiş kıta
take advantage of resources
kaynaklardan faydalanmak
population growth
nüfus artışı
level off
durulmak
pattern
desen, trend
hospitable habitat
misafirperver yaşam alanı
invasive species
işgalci türler
natural limit
doğal limit
human population
insan nüfusu
expand
genişlemek
transition
dönüşüm
hunting
avlanma
gathering
toplama, toplanma
agriculture
tarım
sedentary lifestyle
yerleşik hayat biçimi
more resources
daha fazla kaynak
occupy the whole continent
bütün kıtayı işgal etmek
practice farming
çiftçilik yapmak
prosper faster
daha hızlı zenginleşmek
overcome constraints
engellerin üstesinden gelmek
lack of resources
kaynak eksikliği
indigenous people
yerliler
northern counterparts
kuzeyli rakipler (muadiller)
promptly
derhal
sluggishly
durgun bir şekilde
decline
azalmak, gelirlemek
estimation
tahmin
effortless
kolay, zahmetsiz
idle
boş, işlemeyen
solitary
yalnız
scarce
az, nadir
trade route
ticaret rotası
specific traits
özel nitelikler