Level 19 Level 21
Level 20

Deep Reading 20: Perfectionist Parents


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
high expectations
büyük beklentiler
demonstrate
sergilemek
urge the child
çocuğu zorlamak
good grades
iyi notlar
overreact
aşırı tepki göstermek
mindful
düşünceli
push too far
çok zorlamak
unintended consequences
istenmeyen sonuçlar
intrusive
müdahaleci
overly critical
aşırı eleştiren
self-criticalness
kendini eleştirme
signal
işaret etmek
perfect
mükemmel
maladaptive
uyumsuz
develop
geliştirmek
serious cases
ciddi vakalar
harshly criticize
sert bir şekilde eleştirmek
take steps
adım atmak
outcompete
saf dışı bırakmak
cautious
dikkatli
inadvertent
rasgele
inclination
eğilim
susceptibility
alınganlık
admiration
hayranlık
endorse
desteklemek
beneficial
yararlı
immigrant
göçmen
reconsider
yeniden düşünmek
elevated
yüksek
attentive
dikkatli
inspiring
ilham verici
assertive
iddialı