Level 24 Level 26
Level 25

Deep Reading 25: Antibiotics Prescription


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
professional responsibility
mesleki sorumluluk
merely guess
sadece tahmin etmek
misuse
yanlış kullanım
estimate
tahmin etmek
respiratory
solunum
misinform
yanlış bilgilendirmek
assist
yardımcı olmak
diagnostic tests
tanılama testler
viral infection
virüs enfeksiyonu
clear data
belirgin veri
precise diagnosis
kesin tanı
desperate
umutsuz
odd
sıra dışı, garip
forbidden
yasak
adequacy
uygunluk
impotence
güçsüzlük
peril
tehlike
jeopardy
risk
mere
sırf
graduate
mezun olmak
curb
zapt etmek
vote
oylamak
swift
hızlı