Level 25 Level 27
Level 26

Deep Reading 26: Mosquito Bites


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mouth
ağız
gut
bağırsak
fingerprint
parmak izi
twins
ikizler
rather
oldukça
settle elsewhere
başka yere yerleşmek
smell
koku
regular
düzenli
remove bacteria
bakterileri temizlemek
ankle
ayak bileği
bad luck
sanşsızlık
repellent
sineksavar
match-making process
eşleştirme süreci
hook up
bağlamak
irresistable
dayanılmaz
striking similarities
çarpıcı benzerlikler
bite
ısırmak
irritating odour
rahatsız edici koku
invade
işgal etmek
abhorrent
iğrenç
ignorant
cahil
inferiority
eziklik
classification
sınıflandırma