Level 28 Level 30
Level 29

Deep Reading 29: Monitoring The Internet


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
central government
merkezi hükümet
firewall
güvenlik duvarı
foreigner
yabancı
limit access
erişimi kısıtlamak
golden shield
altın kalkan
public security
kamu güvenliği
organisation
kuruluş
sophisticated filters
üst düzey filtreler
selective
seçici
inaccessible
erişilemez
search queries
arama terimleri
banned keywords
yasaklı anahtar kelimeler
content
içerik
employ
işe almak
restrictive policy
kısıtlayıcı politika
weaken
zayıflatmak
define
tanımlamak
negotiate
tartışmak
partially
kısmen
supposedly
güya
wholly
tamamen
unbounded
sınırsız
supervise
denetlemek
robbery
soygun
mourn
yas tutmak
cease
durdurmak