Level 30 Level 32
Level 31

Deep Reading 31: The Great Depression


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
great depression
büyük buhran
economic slump
ekonomik çöküş
intimate
samimi
major creditor
ana alacaklı
postwar
savaş sonrası
war itself
savaşın kendisi
invest
yatırım yapmak
prosperity collapse
refahın çöküşü
deeply indebted
derinden borçlu
workforce
işgücü
export
ihracat
depressed
sarsılmış
protect
korumak
impose tariffs
gümrük vergisi koymak
take measures
önlemler almak
hastily
acilen
hesitant
kararsız
seem close
yakın görünmek
acutely
keskin bir şekilde
project
tahmin etmek, öngörmek
plummet
çakılmak, azalmak