Level 32 Level 34
Level 33

Deep Reading 33: Nonverbal Communication


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
carefully chosen
dikkatlice seçilmiş
be at odds
çelişkide olmak
nonverbal cues
sözsüz işaretler
unwittingly communicate
istemeden iletişim kurmak
a great deal
büyük miktar
sensor
algılayıcı
engender the ability
beceriyi ortaya çıkarmak
perceive emotion
duyguyu algılamak
illuminated patches
ışıklandırılmış yamalar
dim light
loş ışık
stand still
hareketsiz durmak
meaningless
anlamsız
stir
kımıldamak
decode
çözümlemek
gait
yürüyüş
willingly
isteyerek
devoted
sadık
hesitate
tereddüt etmek
scent
koku
excellence
mükemmellik
faint
bayılmak
confident
kendine güvenen
gloomy
karanlık
fog
sis
luminous
aydınlık
murky
bulanık