Level 3 Level 5
Level 4

Deep Reading 4: Evolution of Early Mammals


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dominant
baskın
exist
var olmak
become extinct
yok olmak
completely accurate
tamamıyla doğru
unveil
ortaya çıkarmak
mammals
memeliler
diversify
çeşitlenmek
considerable change
büyük değişiklik
exceptional
sıra dışı
suppressed
bastırılmış
insect
böcek
feeding habits
beslenme alışkanlıkları
astounding
muazzam
emerge rapidly
hızlıca ortaya çıkmak
particular
belirli
constrain
engellemek, kısıtlamak
harsh competition
sert rekabet
owe
borçlu olmak
thrive
başarılı olmak
disappearance
yok oluş
ultimately
en sonunda
eventual
nihai
formerly
eskiden
dramatic
çok
pleasant
hoş
legislative
yasama
enhance
iyileştirmek
interval
süre
previous
önceki
complete
tam, tamamlamak
infestation
istila
grasshopper
çekirge
diversification
çeşitlendirme
contrasting
zıt