Level 4 Level 6
Level 5

Deep Reading 5: Hormonal Fluctuations in Women


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brain chemistry
beyin kimyası
event
olay
linked
ilişkili
disturbing
rahatsız edici
distressing impulses
endişelendiren istekler
obsession
takıntı
debilitating
güçsüzleştiren
prone
savunmasız
increase
artmak, arttırmak
life stressors
kaygı veren olaylar
mental abuse
zihinsel istismar
blood flow
kan akışı
brain region
beyin bölgesi
reasonable
makul
ignore
yok saymak
impact
etkilemek
overcome
üstesinden gelmek
distinctively
ayırt edilir şekilde
thoroughly
kapsamlı bir şekilde
stagnation
durgunluk
transformation
dönüşüm
resist
direnmek
suspicious
şüpheci
sufficient
yeterli
majority
çoğunluk
initial stage
ilk aşama
Industrial Revolution
Sanayı Devrimi
extent
kapsam
widespread
yaygın
natural disaster
doğal afet
devastation
yıkım
refrain
kaçınmak
prevailing
mevcut, yaygın
notorious
kötü ünlü