Level 57 Level 59
Level 58

Deep Reading Extra 1


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
distinct ideas
farklı fikirler
immoral acts
ahlakdışı davranışlar
immense debt
büyük borç
rapid growth
hızlı büyüme
singular form
tekil yapı
provide proof
kanıt sağlamak
decipher the code
kodu çözmek
break off due to cheating
aldatma yüzünden ayrılmak
multiply rapidly
hızlıca çoğalmak
lead the discussion
tartışmayı yönetmek
own time
kendi zamanın
generate income
gelir oluşturmak
typical symptoms
yaygın semptomlar
undeviating purpose
değişmeyen amaç
distinguished talent
sıradışı yetenek
show up early
erken gelmek
improve fluency
akıcılığı geliştirmek
rise sharply
keskin bir şekilde artmak
transact in secrecy
gizlilikle iş yürümek
prior knowledge
ön bilgi
satisfied hunger
tatmin olmuş açlık
transform the industry
sanayiyi dönüştürmek
trigger violence
şiddeti tetiklemek
narrow roads
dar yollar
get rid of trouble
beladan kurtulmak
extravagant use
aşırı kullanım
satisfactory outcome
tatminkar sonuç
distant voices
farklı sesler- görüşler
put out the fire
yangını söndürmek
obtain permission
izin almak
profound
derin, şiddetli