Level 58 Level 60
Level 59

Deep Reading Extra 2


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
incidental damage
tesadüfi zarar
immediate resignation
ani istifa
award a prize
ödül vermek
disregard others
diğerlerini gözardı etmek
intricate design
karmaşık tasarım
achievable goals
elde edilebilir hedefler
jubilant spectators
neşe dolu seyirciler
embody new features
yeni özelliklere sahib olmak
yearn to be alone
yalnız olmayı istemek
give off methane
metan gazı salmak
promote free thought
özgür düşünceyi teşvik etmek
abduct innocent people
masum insanları kaçırmak
convey a message
mesajı iletmek
invalid argument
geçersiz görüş
admirable tact
takdire layık nezaket
exhausted resources
tükenmiş kaynaklar
flexible approach
esnek yaklaşım
formidable opponent
güçlü rakip
attainable wealth
elde edilebilir zenginlik
adjust settings
ayarları düzenlemek
evoke memories
anıları tetiklemek
give in quickly
hızlıca pes etmek
fulfill dreams
hayalları gerçekleşmek
central location
merkezi konum
rational decision
mantıklı karar
further distance
uzak mesafe
donate to charities
vakıflara bağışta bulunmak
crave attention
ilgiye açlık duymak
look after children
çoçuklara bakmak