Level 5 Level 7
Level 6

Deep Reading 6: Benefits of Renewable Energy


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
generate electricity
elektrik üretmek
benefit
fayda
water pollution
su kirliliği
coal plant
kömür tesisi
heart attack
kalp krizi
replace
değiştirmek
premature mortality
erken ölüm
healthcare costs
sağlık masrafları
power plant
güç istasyonu
pollute
kirletmek
compete
yarışmak
need
ihtiyaç
drilling
delme işlemi
withdraw
çekmek
consume
tüketmek
overall cost
toplam maliyet
maintain
öne sürmek
complexity
karmaşa
reliance
güven, bağımlılık
vitality
dirilik
assess
değerlendirmek
necessitate
gerektirmek
provide
sağlamak
strenghten
güçlenmek