Level 59 Level 61
Level 60

Deep Reading Extra 3


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grab the spear
mızrağı kapmak
demand justice
adalet talep etmek
original topic
esas konu
legitimate government
yasal hükümet
extinct species
tükenmiş türler
supreme ruler
ulu önder
meager food
yetersiz yemek
unrivaled beauty
eşsiz güzellik
smash the rebellion
başkaldırıyı yok etmek
launch a product
piyasaya ürün sürmek
pass out at work
işyerinde bayılmak
retreat to the forest
ormana geri çekilmek
figure out the needs
ihtiyaçları anlamak
unlock the mystery
gizemi çözmek
lower back
alt sırt bölgesi
moral obligation
ahlaki zorunluluk
demanding projects
zorlu projeler
extraordinary coincidence
sıradışı tesadüf
prosperous nations
zengin uluslar
arbitrary arrangement
tesadüfi dizilim
extend the visa
vizeyi uzatmak
emerge rapidly
hızlıca ortaya çıkmak
bring down the empire
imparatorluğu çökertmek
elaborate further
daha fazla açıklamak
operate an agency
ajans işletmek
presume wrongly
yanlış bir şekilde varsaymak
early adaptor
ilk benimseyen
troubled marriage
sıkıntılı evlilik
duplicate documents
kopya belgeler
mutual friends
ortak arkadaşlar