Level 60 Level 62
Level 61

Deep Reading Extra 4


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
clone animals
kopya hayvanlar
remarkable invention
dikkate değer icat
broke beggar
parasız dilenci
tenacious opposition
inatçı muhalefet
provide free education
ücretsiz eğitim sağlamak
call for resignation
istifasını istemek
raise the wages
ücreti arttırmak
make up for the loss
kaybı telafi etmek
accomplish a title
unvan kazanmak
recommend swimming
yüzmeyi önermek
minor injury
hafif yaralanma
convenient location
uygun konum
ancient civilization
eski medeniyetler
effortless win
kolay kazanç
wealthy individuals
varlıklı bireyler
mere possibility
salt olasılık
deter criminals
suçluları caydırmak
aspire to explore
keşfetmeyi istemek
bring up children
çocukları yetiştirmek
reinforce the building
binayı güçlendirmek
design dresses
elbiseleri tasarlamak
create opportunities
fırsatlar yaratmak
insignificant loss
önemsiz kayıp
favorable response
tatminkar yanıt
ultimate goal
nihai hedef
bewildering terms
anlaması zor terimler
probable cause
olası sebep
supplementary books
yardımcı kitaplar
hold a licence degree
üniversite diplomasına sahip olmak
adapt to new conditions
yeni koşullara uyum sağlamak