Level 61 Level 63
Level 62

Deep Reading Extra 5


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
put up with noisy neighbours
gürültücü komşulara katlanmak
expand the borders
sınırları genişletmek
reach a conclusion
sonuca ulaşmak
propose a reform
reform önermek
incomplete information
yetersiz bilgi
precious gift
değerli hediye
miscellaneous tools
çeşitli (farklı) araçlar
exceptional growth
sıradışı büyüme
lucrative business
karlı iş
absolute truth
kesin gerçek
prevent bankruptcy
iflası engellemek
practise discrimination
ayrımcılık uygulamak
rely on coal
kömüre bağlı olmak
lower the need
ihtiyacı azaltmak
purchase shares
hisse senedi almak
fabricate evidence
kanıt üretmek
enormous courage
büyük cesaret
expert advice
uzman tavsiyesi
perpetual attacks
sürekli saldırı
vital importance
yüksek önem
lingering doubts
uzun süreli şüpheler
haphazard manner
gelişigüzel tavır
disintegrate into chaos
kaosa dönüşmek
take off at night
gece havalanmak (uçak)
come up with a solution
çözüm bulmak
surge suddenly
aniden artmak
interpret the message
mesajı yorumlamak
expose corruption
yazlaşmayı ifşa etmek
dwarf star
cüce yıldız
traditional values
geleneksel değerler