Level 62 Level 64
Level 63

Deep Reading Extra 6


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bizarre creatures
garip yaratıklar
enigmatic message
gizemli mesaj
flourishing towns
gelişen kasabalar
solid object
katı madde
spark riots
isyana yol açmak
renovate old houses
eski evleri onarmak
run out of water
suyun bitmesi
aid the poor
fakirlere yardım etmek
resolve the crisis
krizi çözmek
assume control
kontrolü ele geçirmek
main goal
ana hedef
able secretary
becerikli sekreter
tough opponent
sert rakip
necessary measures
gerekli önlemler
hindered growth
engellenen büyüme
entire world
tüm dünya
elicit the truth
gerçeği ortaya çıkarmak
found a company
şirket kurmak
refuse to eat meat
et yemeyi reddetmek
set off early
erkenden yola çıkmak
capture the town
kasabayı ele geçirmek
allege wrongly
haksız bir şekilde iddia etmek
sheer size
büyük boyut
splendid taste
ince zevk
aged relatives
yaşlı akrabalar
elementary knowledge
temel düzeyde bilgi
logical deduction
mantıksal çıkarım
sole power
süper güç
kindle imagination
hayal gücünü tetiklemek
activate membership
üyeliği aktif hale getirmek