Level 63 Level 65
Level 64

YDS Deep Reading Extra 7


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
carry out a research
araştırma yapmak
cut down on junk food
abur cuburu azaltmak
suffice for the duty
görev için yeterli olmak
detect faults
hataları tespit etmek
hefty bill
yüksek fatura
vicious liar
ahlaksız yalancı
uniform treatment
eşit muamele
habitual neglect
sürekli başarısızlık
gradual decline
düzenli azalış
whole territory
bütün alan
provoke worries
endişeye yol açmak
emanate sadness
üzüntü yansıtmak
look up a word
kelimenin anlamına bakmak
drop instantly
aniden düşmek
earn respect
saygı kazanmak
argue constantly
sürekli tartışmak
intense debate
yoğun tartışma
unable person
beceriksiz insan
complicated question
karmaşık soru
predominant role
öncü rol
plausible solution
uygun çözüm
steady rise
düzenli artış
breach the security
güvenliği aşmak
instigate new measures
yeni yönlemlere önayak olmak
give up smoking
sigarayı bırakmak
decline the invitation
davetiyeyi reddetmek
receive support
destek almak
identify the location
yerini tespit etmek
miniature design
minyatür tasarım
evil intention
kötü niyet