Level 64 Level 66
Level 65

Deep Reading Extra 8


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
diverse opinions
farklı görüşler
foremost features
önde gelen özellikler
outstanding beauty
farkedilir güzellik
firm grip
güçlü tutuş
demolish nearby houses
komşu evleri yıkmak
unfold the letter
mektubu açmak
figure out the problem
problemi anlamak
boost the sales
satışları artırmak
achieve immortality
ölümsüzlüğü elde etmek
establish a connection
bağlantı kurmak
scarce goods
az bulunan ürünler
harsh climate
sert iklim
concurrent events
eş zamanlı olaylar
widespread famine
yaygın kıtlık
swift reply
hızlı cevap
odd scent
garip koku
revert back
geriye dönmek
replace old parts
eski parçaları değiştirmek
look out for threats
tehditlere dikkat etmek
decline steadily
düzenli bir şekilde azalmak
deduce logically
mantıklıca çıkarım yapmak
commonly breed
yaygınca üretmek
gigantic cost
büyük maliyet
noble families
asil aileler
irregular growth
düzensiz büyüme
evident proof
açık kanıt
impeded career
sekteye uğrayan kariyer
spare time
boş zaman
eradicate poverty
yoksulluğu yok etmek
reverse the process
süreci tersine döndürmek