Level 69 Level 71
Level 70

Deep Reading Extra 13


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wipe out dinosaurs
dinozorları yok etmek
further your career
kariyerini ilerlemek
transfer power
gücü aktarmak
compose a poem
şiir yazmak
plentiful supply
bol malzeme
worthless fakes
değersiz kopyalar
confusing ideas
kafa karıştıran fikirler
average income
ortalama gelir
stagnant economy
durgun ekonomi
unexpected announcement
beklenmedik ilan
damage health
sağlığa zarar vermek
fluctuate wildly
vahşice dalgalanmak
count on foreign aid
dış yardıma bel bağlamak
shrink slightly
az bir şekilde çekmek
fetch the bone
kemiği getirmek
hardly imagine
güçlükle hayal etmek
great majority
büyük çoğunluk
virtuous deeds
erdemli faaliyetler
former employer
önceki işveren
frequent cause
yaygın sebep
impaired vision
bozuk görüş
powerful kick
güçlü tekme
commit suicide
intihar etmek
alter plans
planları değiştirmek
put off the meeting
toplantıyı ertelemek
fade quickly
hızlıca gözden kaybolmak
conceive thoroughly
detaylıca planlamak
invent a device
bir alet icat etmek
extensive support
büyük destek
inferior healthcare
yetersiz sağlık hizmeti