Level 70 Level 72
Level 71

Deep Reading Extra 14


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
revived economy
canlanmış ekonomi
substantial profit
büyük kar
submit an application
başvuruyu göndermek
perform a task
görev yürütmek
dwindle slowly
yavaşça azalmak
block the road
yolu tıkamak
bring about fatalities
ölüme yol açmak
mount the platform
platformu yükseltmek
arrange a meeting
toplantı düzenlemek
manufacture spare parts
yedek parça üretmek
ancient ruins
eski kalıntılar
severe weather
kötü hava
antique furniture
antik mobilya
prevalent disease
yaygın hastalık
instantaneous reaction
ani tepki
complete change
kökten değişim
include all the cost
tüm masrafı içermek
initiate an attack
saldırı başlatmak
rule out resignation
istifayı seçenek dışı bırakmak
support the rebels
asileri desteklemek
prepare for the struggle
mücadeleye hazırlanmak
found colonies
koloniler kurmak
leading brand
önde gelen marka
detrimental effects
zararlı etkiler
primitive tools
ilkel aletler
noteworthy example
dikkate değer örnek
well-off citizens
zengin vatandaşlar
serene face
sakin (memnun) ifade
accord respect
saygı duymak
occur randomly
rastgele meydana gelmek